Մեր Գործընկերները

Сhinchilla Fur Farms

Մեր ամենասերտ գործընկերներից մեկը՝ Շեխիայի Հանրապետությունում գտնվող Chinchilla Fur Farms կազմակերպությունն է, շնորհիվ արդիական գյուղատնտեսական տեխնոլոգիայի, մոտեցումների եւ սարքավորումների բուծում եւ բաղմացնում է եվրոպայում լավագույններից մեկը համարվող մորթատու շինշիաների առողջ գլխաքանակ։

Ֆերման կահավորված է հատուկ մշակված օդափոխության, օդորակման, ցերեկային օրվա ավտոմատացված կարգավորման համակարգով, օդի իոնացման եւ մաքրման համակարգերով՞ ինչը օգնում է տարին 12 ամիս եւ օրը 24 ժամ պահպահել կենդանիների համար անրաժեշտ միկրոկլիման։ Վերոգրյալի շնորհիվ Ֆերման ի զօրու է ապահովել կենդանիների բարձր ծնելիության եւ ցածր անկման ցուցանիշներ, ինչպես նաև մորթու աննախադեպ բարձր որակ։
Կենդանիները բուծվում են Կենդանիների Պաշտպանության Մասին Չեխիայի Հանրապետության օրենքի, ինչպես նաև Եվրոպական Միության մորթատու կենդանիների պահպանման եւ բուխման մասին հրամանագրերի համաձայն՝ վանդակի մակերեսը մեկ գլուխ կենդանու համար՝ 0,5 մ2 վանդակի 100 սմ բարձրության ապահովմամբ։
Կերակրելիս չեն օգտագործվում հակաբիոտիկներ կամ ԳՄՕ պարունակող հավելումներ, Գրանուլացված կերը, խոտը, հավելումները, վիտամինները, որոնք ներառված են կենդանիների սննդակարգում առավելապես բարձր որակի են։
Ֆերման գործում է պետական անասնաբուժական ծառայության վերահսկողության ներքո։

Chinchilla Fur Farms s.r.o
CHECK REPUBLIC
289 23 MILOVICE, TOPOLOVA 825
ICO 24270725
DIC CZ24270725
+420608177046